Show More

תוציאי / תערוכה קבוצתית

אוצרת: ורד חדאד 

נובמבר 2016

תערוכת 'תוציאי' מורכבת משלושה פרויקטים- התבהרות, עין רואה והתשמע קולי שעסקו במפגש עם נשים היוצאות מעגל האלימות. דרך היצירה והפרויקטים אפשר לראות איך אמנות הופכת לכלי הבעה וריפוי ומעניקה קול אישי וייחודי.

 

תופעת האלימות הבין זוגית חוצה מעמדות וגילאים ובאה לידי לביטוי באופנים רבים: פיזיים, כלכליים, מילוליים, מינים, נפשיים.  יוצרות העבודות בתערוכה זו מבקשות שלא לחשוף את זהותן, אלא את סיפוריהן בלבד.  יוצרות התערוכה עושות זאת גם עבור נשים אחרות ומבקשות לחסוך מהן ולו חלק מהסבל שהן עצמן עברו. הפרויקטים: 

'התבהרות'  

פרויקט העוסק בהשלכות הקשות של חיים לצד בעל אלים צפונות בסדרת הדימויים הסימבוליים שמרכיבה את תערוכת הצילום 'התבהרות'. הדימויים צולמו על ידי נשים מבוגרות, בנות למעלה מ 60, במהלך טיפול קבוצתי בפוטו-תרפיה.
הטיפול הקבוצתי כלל מפגשים שבועיים, במהלכן עיבדו הנשים, באמצעות מצלמות פשוטות, את החוויות הקשות שעברו ועדיין עוברות. עכשיו, כשהן כבר אינן צעירות, הן מעזות להביט אחורה אל עברן, אך גם קדימה אל העתיד, זה האישי שלהן וזה ששייך לכולנו, כחברה.
- פרויקט שנעשה בויצו - המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, ירושלים.

'עין רואה'

הפרויקט נולד מתוך ההבנה כי היצירה האמנותית מאפשרת ריפוי ומעניקה מצפן פנימי ליוצרות. הפרויקט כלל סדרת סדנאות כשהיה בשילוב של האומניות והצוות המטפל כמשתתפות פעילות בסדנאות והיוותה גורם משמעותי ליצירת אווירה ממקום שווה ולא היררכי. הדגש בסדנאות היה בשימוש בחומריות וטכניקה ולא סביב נושא ספציפי. המפגש עם החומר ועם האמניות כקבוצה פתח ערוץ לחיבור עם נקודות חבויות בנפש.
- הפרויקט הוא פרי שיתוףהפעולה של קבוצת "סטודיו משלך" והמרכז למשפחה "יד שרה".
 

'התשמע קולי'

התערוכה "התשמע קולי" יוצאת מתוך פרויקט "העצמת קבוצות נשים" ו"בצלאל" הוא נבנה מתוך הבנת החשיבות של מתן כלים לנשים שהתנתקו ממעגל האלימות בחייהן ונתינת מקום משמעותי לרגשותיהן ולתהליך אותו הן עוברות. תהליך היצירה כלל מפגש זוגי פרטני בין סטודנט/ית עם אישה. כל זוג יצר מייצג אומנתי בו השתקפה כברת הדרך, אותה עשתה ביציאתה ממעגל האלימות ואמירתה על כך. שני הצדדים, הן הנשים, והן הסטודנטים/יות דברו על התרומה המשמעותית שקיבלו מתהליך היצירה ומהמפגשים המשותפים והיציאה המשותפת למרחב הציבורי.

Koresh 14 Gallery

14 Koresh St., Jerusalem
Entrance D (downstairs)
Grey door

Opening hours

Monday 10am-3pm
Thursday 10am-3pm

Please contact us for tours or appointments at other hours

by phone: +972 545 593714

גלריה כורש 14

רחוב כורש 14, ירושלים

כניסה ד' (למטה במדרגות)

דלת אפורה

שעות פתיחה

יום שני 15:00-10:00

יום חמישי 15:00-10:00 

לתיאום סיורים / הגעה
מחוץ לשעות הפתיחה
ניתן להתקשר: 0545593714

הרשמו לרשימת התפוצה