אלה אמיתי סודובסקי, אור אריאלי, שירה בר, אירית חמו, טליה ישראלי, יוסי מר-חיים

 

Curator: Vered Hadad

September  2019

 

This exhibition deals with the concept of 'disruption' and the question of how disruption is perceived in art and in everyday life.
In its definition, "disruption" appears as a malfunction, a malfunction, a malfunction that creates a deviation from the norm and disrupts it. Although the disruption mainly represents a disturbance and creates chaos around it, in many cases the disruption actually produces a key to discovery and reality.

If we trace "disruptions" we can see how they become a critical and inseparable source of our development. A large number of discoveries from different and varied fields were created by diverting them from their first intention and leading them to new ways and ideas and discoveries that changed the face of the future and existing knowledge. The inventions include improved rubber, explosives, Teflon, aspartame, saccharin, paper chromatography, penicillin, and the development of the scanning tunneling microscope.

 

Disruption occurs in all lifestyles, both in us and in our genetics, in fact, genetic disruption is our primary basis for evolution. Freud also sees disruptions as a critical source in that they have led him to discover new knowledge.
 

שיבוש

אלה אמיתי סודובסקי, אור אריאלי, שירה בר, אירית חמו, טליה ישראלי, יוסי מר-חיים

 

אוצרות: ורד חדאד

ספטמבר  2019


תערוכה זו עוסקת מושג ה'שיבוש' ובשאלה כיצד נתפש השיבוש

באמנות ובחיי היומיום.

בהגדרתו "שיבוש" מופיע כקִלְקוּל, הפרעה, תקלה היוצרת סטייה מהנורמה ומשבשת אותה. אמנם השיבוש מייצג בעיקרו הפרעה ויוצר כאוס סביבו אבל בהרבה מקרים השיבוש דווקא מייצר מפתח לגילוי והמציאותיות. 

אם נתחקה אחרי "שיבושים" נוכל לראות כיצד הם הופכים למקור קריטי ובלתי נפרד מהתפתחות שלנו. מספר רב של גילוים מתחומים שונים ומגוונים נוצרו מכך שהסיטו אותם מכוונתם הראשונה והובילו אותם לדרכים ורעיונות חדשים ותגליות ששינו את פני העתיד ואת הידע הקיים. בין ההמצאות אפשר לשייך לגומי המשופר, חומרי נפץ, טפלון, אספרטם, סכרין, כרומטוגרפיית ניר, הפניצלין ופיתוח מיקרוסקופ המינהור הסורק. 

השיבוש מתרחש בכל אורחות החיים, גם בנו וגם בגנטיקה שלנו, בעצם השיבוש הגנטי הוא הבסיס הראשוני שלנו לאבולוציה. גם פרויד רואה בשיבושים מקור קריטי בכך שהובילו אותו לגילוי ידע חדש.

שם האמנית, שם היצירה

שם האמנית, שם היצירה

שם האמנית, שם היצירה

אירוע פתיחה

Koresh 14 Gallery

14 Koresh St., Jerusalem
Entrance D (downstairs)
Grey door

Opening hours

Monday 10am-3pm
Thursday 10am-3pm

Please contact us for tours or appointments at other hours

by phone: +972 545 593714

גלריה כורש 14

רחוב כורש 14, ירושלים

כניסה ד' (למטה במדרגות)

דלת אפורה

שעות פתיחה

יום שני 15:00-10:00

יום חמישי 15:00-10:00 

לתיאום סיורים / הגעה
מחוץ לשעות הפתיחה
ניתן להתקשר: 0545593714

הרשמו לרשימת התפוצה