top of page

שיבוש / תערוכה קבוצתית

אוצרת: ורד חדאד

ספטמבר 2019

אלה אמיתי סודובסקי, אור אריאלי, שירה בר, אירית חמו, טליה ישראלי, יוסי מר-חיים

תערוכה זו עוסקת מושג ה'שיבוש' ובשאלה כיצד נתפש השיבוש באמנות ובחיי היומיום.

בהגדרתו "שיבוש" מופיע כקִלְקוּל, הפרעה, תקלה היוצרת סטייה מהנורמה ומשבשת אותה. אמנם השיבוש מייצג בעיקרו הפרעה ויוצר כאוס סביבו אבל בהרבה מקרים השיבוש דווקא מייצר מפתח לגילוי והמציאותיות. 

אם נתחקה אחרי "שיבושים" נוכל לראות כיצד הם הופכים למקור קריטי ובלתי נפרד מהתפתחות שלנו. מספר רב של גילוים מתחומים שונים ומגוונים נוצרו מכך שהסיטו אותם מכוונתם הראשונה והובילו אותם לדרכים ורעיונות חדשים ותגליות ששינו את פני העתיד ואת הידע הקיים. בין ההמצאות אפשר לשייך לגומי המשופר, חומרי נפץ, טפלון, אספרטם, סכרין, כרומטוגרפיית ניר, הפניצלין ופיתוח מיקרוסקופ המינהור הסורק. 

השיבוש מתרחש בכל אורחות החיים, גם בנו וגם בגנטיקה שלנו, בעצם השיבוש הגנטי הוא הבסיס הראשוני שלנו לאבולוציה. גם פרויד רואה בשיבושים מקור קריטי בכך שהובילו אותו לגילוי ידע חדש.

bottom of page