top of page

*בלשון זכר 

אוצרת: ורד חדאד

דצמבר 2019

 

ענבל אשל כהנסקי, תכלת זוהר, ורד חדאד, הדר לוינסון, אפרת נחמה, מראם סאבח,  מיכל פיטובסקי, יוסף קריספל, אפרת רובינשטיין, חיה רוקין ברקמן, ג'סיקה שרון.

בשפות רבות נהוג לפנות לציבור בלשון זכר. מתוך כך, עולמות תוכן ומחשבה שלמים מנוסחים כיום בלשון זכר. גישה זו יוצרת, במודע או שלא במודע, דפוסי חשיבה  אשר מדירים את הנשי ואת הנשיות מתוך השפה. הפרויקט עוסק במהות השפה והשייכות אליה. השפה היא כלי מהותי של התקשרות ותקשורת, המאפשר את היכולת שלנו לדבר אל החוץ ולתקשר אותו אבל גם חובק את היכולת החשובה לבטא ולהגדיר את הזהות הפנימית, העצמית שלנו. 

היעדרות השפה הנשית נתפשת אצל רבים ורבות כשולית וכלא חשובה והאישור כי ככה החליטה האקדמיה ללשון הופך למושג שאין להפר.

והצורך הטבעי שלנו הנשים - לדבר, לתפוש, להרגיש דרך השפה שהיא שלנו לא מקבל מקום.

הפרויקט "*בלשון זכר" כולל טקסטים ספרותיים, אמנות פלסטית, שירה ועיצוב.

אנחנו מאמינות כי שינוי דפוסים של שימוש בשפה הם צעד ראשון בשינוי דפוסי חשיבה רחבים בחברה, ולכן יש לפרויקט משמעות ותרומה חברתית גדולה.

החומרים הנאספים יציגו בתערוכה ויאוגדו לאסופה עם סיום הפרויקט. התערוכה מיועדת להיפתח ב-30/12/2019 ותוצג במשך חודשיים

bottom of page