IMG_9316.JPG
EECBF9A8-925E-411D-9167-B4954D134ACB
681B20B5-EBA2-4D31-916F-3562DB05B089
IMG_9624
IMG_9629
IMG_9105
IMG_9625
IMG_9631
7BE86F4F-069E-4DC2-8EB7-9470E263F9B5
IMG_9628
IMG_9632
IMG_9627
IMG_9623
IMG_9612
IMG_9621
IMG_9635
IMG_9619
IMG_9098
IMG_9613
IMG_9114
IMG_9115
IMG_9639
IMG_9110
IMG_9106
5BB42BF1-EC9E-4AE9-A94F-2A5D24FF8E60
IMG_9113
IMG_9637
IMG_9351.JPG
IMG_9549
IMG_9544
1/2

 בלאז /צבי טולקובסקי Assem- בלאז

אוצרת: ורד חדאד

אפריל 2019

בין כפתור לאקדח /ורד חדאד

עבודותיו של צבי טולקובסקי הם כמו מעשה רוקחות, טולקובסקי שואל דימיום ומייצר זיקות והקשרים הנוגעים בסיפורו האישי וביכולותו לחבר בין הדברים. הוא מצרף ומחבר יצרי כלאיים הנוגעים ומתפרסים לאורך כל תקופות חייו ומהווים את הגורם המחולל ברצף הסיפור והיצירה כולה. 

השהייה בחלל והמפגש עם כל יצירה בנפרד וכל היצירות יחד מספרות סיפור, סיפור אישי, מקומי שמערב מגוון רחב של נושאים ודימוים. המפגש בין הקיים לבין הנוצר כאן ועכשיו עולה בכל צירופי הסמלים הצפים מתוך מערך היצירות. כאן המפגש בין הסתמי לנדיר, בין אריזת קורנפלקס לגזיר נייר ישן מקבל תפקיד ומוליד שפה חדשה. שפה ההופכת את האסמבלאז' לתוכן עצמו, לנקודת המפגש בין הדימוים לעצמם.

המוטיבים החוזרים בעבודותיו מעצימים את הקשר האוניברסלי של כל היצירות הנוכחות יחד ומעצימות את הקשר שבינהם. מוטיב המטוס עולה וחוזר ביצירות מעורר את תחושת האיום המתמיד של העזיבה, הנטישה ובריחה מהכל. המטוס מופיע במצבים שונים; ממריא, נוחת, לוט בערפל, נופל ומדמם אבל גם מופיע כערוץ מפלט. גם דמויות ובובות מוכספות מקבלות משמעויות נוספות ומעוררות תחושה של מטענים הקשורים לצבאיות ולאסתטיקה גרמנית/נאצית שמקבל הגוף האתלטי, הנפת היד ההיטלראית חוזרת ונפגשת שום עם סמלים מקומיים, מנותקים מהקשר וקשורים בחבלי לידה.  פעולת 'ניתוק ההקשר' והחיבור מחדש מייצרת את הראיה הנוספת הצפה ועולה כל הזמן ובכל יצירותיו. 

בכל העבודות פעולת האספן נוכחת. טולקובסקי מציג את פרטי אספנותו, מלבד החיבורים, הצבעוניות ופעולת הציור, אובססיית האיסוף מוצאת דרך היצירות מקום תצוגה חי, מעין בית.

כמו אסמבלאז' בתוך אסמבלאז', טולקובסקי מחבר את היותו אספן לתוך היותו אמן ואת פריטי אספנותו כמוצגים דוקומנטריים שוליים. 

אין ספק שהמקום הירושלמי, הערבי ישראלי נוכח בעבודותיו. המפגש בין המקום ההיסטורי של פלשתין ושל ישראל; גמל שהופך פרה, גזרי עיתון עתיק, כתבים בערבית, מגן דוד, שלטים עירונים, משייכות את האמן והצופה למקום ספציפי השייך לסיפור בו טולקובסקי חי ופועל.