IMG_9316.JPG
press to zoom
EECBF9A8-925E-411D-9167-B4954D134ACB
press to zoom
681B20B5-EBA2-4D31-916F-3562DB05B089
press to zoom
IMG_9624
press to zoom
IMG_9629
press to zoom
IMG_9105
press to zoom
IMG_9625
press to zoom
IMG_9631
press to zoom
7BE86F4F-069E-4DC2-8EB7-9470E263F9B5
press to zoom
IMG_9628
press to zoom
IMG_9632
press to zoom
IMG_9627
press to zoom
IMG_9623
press to zoom
IMG_9612
press to zoom
IMG_9621
press to zoom
IMG_9635
press to zoom
IMG_9619
press to zoom
IMG_9098
press to zoom
IMG_9613
press to zoom
IMG_9114
press to zoom
IMG_9115
press to zoom
IMG_9639
press to zoom
IMG_9110
press to zoom
IMG_9106
press to zoom
5BB42BF1-EC9E-4AE9-A94F-2A5D24FF8E60
press to zoom
IMG_9113
press to zoom
IMG_9637
press to zoom
IMG_9351.JPG
press to zoom
IMG_9549
press to zoom
IMG_9544
press to zoom
1/2

 בלאז /צבי טולקובסקי Assem- בלאז

אוצרת: ורד חדאד

אפריל 2019

בין כפתור לאקדח /ורד חדאד

עבודותיו של צבי טולקובסקי הם כמו מעשה רוקחות, טולקובסקי שואל דימיום ומייצר זיקות והקשרים הנוגעים בסיפורו האישי וביכולותו לחבר בין הדברים. הוא מצרף ומחבר יצרי כלאיים הנוגעים ומתפרסים לאורך כל תקופות חייו ומהווים את הגורם המחולל ברצף הסיפור והיצירה כולה. 

השהייה בחלל והמפגש עם כל יצירה בנפרד וכל היצירות יחד מספרות סיפור, סיפור אישי, מקומי שמערב מגוון רחב של נושאים ודימוים. המפגש בין הקיים לבין הנוצר כאן ועכשיו עולה בכל צירופי הסמלים הצפים מתוך מערך היצירות. כאן המפגש בין הסתמי לנדיר, בין אריזת קורנפלקס לגזיר נייר ישן מקבל תפקיד ומוליד שפה חדשה. שפה ההופכת את האסמבלאז' לתוכן עצמו, לנקודת המפגש בין הדימוים לעצמם.

המוטיבים החוזרים בעבודותיו מעצימים את הקשר האוניברסלי של כל היצירות הנוכחות יחד ומעצימות את הקשר שבינהם. מוטיב המטוס עולה וחוזר ביצירות מעורר את תחושת האיום המתמיד של העזיבה, הנטישה ובריחה מהכל. המטוס מופיע במצבים שונים; ממריא, נוחת, לוט בערפל, נופל ומדמם אבל גם מופיע כערוץ מפלט. גם דמויות ובובות מוכספות מקבלות משמעויות נוספות ומעוררות תחושה של מטענים הקשורים לצבאיות ולאסתטיקה גרמנית/נאצית שמקבל הגוף האתלטי, הנפת היד ההיטלראית חוזרת ונפגשת שום עם סמלים מקומיים, מנותקים מהקשר וקשורים בחבלי לידה.  פעולת 'ניתוק ההקשר' והחיבור מחדש מייצרת את הראיה הנוספת הצפה ועולה כל הזמן ובכל יצירותיו. 

בכל העבודות פעולת האספן נוכחת. טולקובסקי מציג את פרטי אספנותו, מלבד החיבורים, הצבעוניות ופעולת הציור, אובססיית האיסוף מוצאת דרך היצירות מקום תצוגה חי, מעין בית.

כמו אסמבלאז' בתוך אסמבלאז', טולקובסקי מחבר את היותו אספן לתוך היותו אמן ואת פריטי אספנותו כמוצגים דוקומנטריים שוליים. 

אין ספק שהמקום הירושלמי, הערבי ישראלי נוכח בעבודותיו. המפגש בין המקום ההיסטורי של פלשתין ושל ישראל; גמל שהופך פרה, גזרי עיתון עתיק, כתבים בערבית, מגן דוד, שלטים עירונים, משייכות את האמן והצופה למקום ספציפי השייך לסיפור בו טולקובסקי חי ופועל.