התערבות בתהליך

התערוכה "שלוש שניות בלי" של יואב פיש, מתחילה בהתערבות שתמשך שבועיים, בתערוכה הפותחת של דניאל פלדהקר "חלל סיפי"

תהליך ההתערבות יותר מצב דינאמי של שתי תערוכות שמדברות זו עם זו ומשתנות כל הזמן עד למצב החוזר לתערוכת יחיד.