שאול שץ ברושים.jpg

Zvi Tolkovsky Hosts:
Uri Shechner and Shaul Shats

13.5.2021 — 30.6.2021

צבי טולקובסקי מארח:
אורי שכנר ושאול שץ

13.5.2021 — 30.6.2021

News חדשות

invitation

24.2.21

Opening:They're Saying I am Not Really Me

פתיחה: אומרים שאני אינני אני

Wednesday 6 pm

יום רביעי 18:00

sign.jpg

23.2.21

Koresh 14 Gallery  re-opened  

גלריה כורש 14 חוזרת לפעילות

Entry according to the Ministry of Health 

כניסה על פי הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול

invitation

23.2.21

Salon Talks: About Love

מפגשי סלון: מפגש בנושא אהבה

Tuesday 8pm

יום שלישי 20:00

23.2.21

Salon Talks: About Love

מפגשי סלון: מפגש בנושא אהבה

Tuesday 8pm

יום שלישי 20:00